SAV-GRAD d.o.o.

Impressum

Sjedište
SAV-GRAD d.o.o.
Pećine 13
51000 Rijeka

OIB: 93074733943

Tvrtka je upisana u Trgovački sud u Rijeci, pod matičnim brojem 040227604. Temeljni kapital društva 1.829.200,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Računi kod poslovnih banaka
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN: HR6724020061100495735

Članovi društva
Darko Savić